3RW4436-6BC34 Bộ khởi động mềm 145 A – 100 hp/460 V

Mã sản phẩm: 3RW4436-6BC34 – Bộ khởi động mềm 145A – 100 hp/460 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter Values at 460 V, 50 °C Standard: 145 A, 100 hp Inside-delta: 251 A, 200 hp 200-460 V AC, 115 V AC Screw terminals (3RW4435-6BC34)