3RW4435-6BC44 Bộ khởi động mềm 134 A – 75 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW4435-6BC44 – Bộ khởi động mềm 134A – 75 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C Standard: 134 A, 75 kW Inside-delta: 232 A, 132 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals (3RW4435-6BC44)