3RW4454-2BC45 Bộ khởi động mềm 615 A – 400 kW/500 V

Mã sản phẩm: 3RW4454-2BC45 – Bộ khởi động mềm 615 A – 400 kW/500 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter Values at 500 V, 40 °C Standard: 615 A, 400 kW Inside-delta: 1065 A, 710 kW 400-600 V AC, 230 V AC spring-type terminals (3RW4454-2BC45)