6GK7342-5DA03-0XE0 – Mô đun truyền thông CP 342-5

 Mã sản phẩm: 6GK7342-5DA03-0XE0 – Mô đun truyền thông CP 342-5

 Thông số kỹ thuật:

Communications processor CP 342-5 for connection of SIMATIC S7-300 to PROFIBUS DP, S5-compatible, PG/OP and S7 communication (6GK7342-5DA03-0XE0)