6SE6400-0EN00-0AA0 – Mô đun Encoder evaluation MM420

Mã sản phẩm: 6SE6400-0EN00-0AA0 – Mô đun Encoder evaluation MM420
 Thông số kỹ thuật:

MICROMASTER 4 Encoder evaluation module TTL differential /HTL incremental 300 kHz max., 5 V or 24 V, 3W ENCA, ENCB, ENCZ/ENC-REC (6SE6400-0EN00-0AA0)
Mã: 6SE6400-0EN00-0AA0 Danh mục: Từ khóa: , , ,