Cảm biến đo độ ẩm và nhiệt độ phòng RHT-series

RHT là cảm biến độ ẩm và nhiệt độ phòng sử dụng để đo độ ẩm và nhiệt độ của không khí.

Cảm biến độ ẩm và nhiệt độ phòng RHT-series chuyển đổi độ ẩm và nhiệt độ đo thành tín hiệu tiêu chuẩn 0-10 Vdc hoặc 4-20 mA.

Cảm biến nhiệt độ thụ động PT1000, PT100, NTC 10K, NTC 20K, NTC 1.8K, NI1000 vv tùy chọn

Phạm vi đo độ ẩm: 0 đến 100% rH

Phạm vi đo nhiệt độ: -20 ° C đến 80 ° C

Nhà sản xuất: VCP

Xuất xứ: Sweden

Nhà phân phối: MTEE