Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm gắn ống gió DHT-series

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm gắn ống gió DHT-series chuyển đổi độ ẩm và nhiệt độ đo thành tín hiệu tiêu chuẩn 0-10 Vdc hoặc 4-20 mA.

Cảm biến nhiệt độ thụ động PT1000, PT100, NTC 10K, NTC 20K, NTC 1.8K, NI1000 vv tùy chọn

Phạm vi đo độ ẩm: 0 đến 100% rH

Phạm vi đo nhiệt độ: -30 ° C đến 70 ° C

Nhà sản xuất: VCP

Xuất xứ: Sweden

Nhà phân phối: MTEE