Cảm biến nồng độ khí CO – COW 1351 MDR

Mã sản phẩm: Cảm biến nồng độ khí CO – COW 1351 MDR

 Thông số kỹ thuật:

Mô tả: Cảm biến khí CO là cảm biến đo nồng độ khí CO (Carbon Monoxide). Có Phạm vi đo: 0-50 ppm, 0-100 ppm or 0-300 ppm nhằm mục đích giám sát nồng độ khí CO ở những khu vực có nồng độ CO cao. Cảm biến nồng độ CO còn được gọi bằng cảm biến nồng độ khí CO, cảm biến CO, cảm biến nồng độ CO, cảm biến nồng độ CO tầng hầm.