6ES7212-1HE40-0XB0-PLC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/RLY

 Mã sản phẩm: 6ES7212-1HE40-0XB0 – PLC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/RLY

 Thông số kỹ thuật:

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, COMPACT CPU, DC/DC/RLY,  ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO RELAY 2A; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 75 KB (6ES7212-1HE40-0XB0)