6ES7231-5QD32-0XB0 – Module S7-1200 SM 1231 TC, 4 AI THERMOCOUPLE

5,180,000 4,390,000

 Mã sản phẩm: 6ES7231-5QD32-0XB0 – Module S7-1200 SM 1231 TC, 4 AI THERMOCOUPLE

 Thông số kỹ thuật:

SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231 TC, 4 AI THERMOCOUPLE (6ES7231-5QD32-0XB0)