Thẻ nhớ S7-300/C7/ET 200 2MB- 6ES7953-8LL31-0AA0

 Mã sản phẩm: Thẻ nhớ S7-300/C7/ET 200 2MB- 6ES7953-8LL31-0AA0

 Thông số kỹ thuật:

Mô tả: SIMATIC S7, Micro Memory Card P. S7-300/C7/ET 200, 3, 3V Nflash, 2MB (6ES7953-8LL31-0AA0)